lørdag 31. oktober 2009

Remix

Copyright- opphavsrett.

En collage er ofte sammensatt av ulike deler - og en kan stille seg spørsmålet om hvem som egentlig eier bildet.

Dette gjelder ikke bare billedkunst men også andre åndsverk som skrifter, kart , film . Et åndsverk kan defineres som et litterært , vitenskapelig eller kunstnerisk verk av enhver art. Den som skaper et åndsverk har opphavsrett til det, selv om det er laget i et arbeidforhold.
Opphavsretten for foto er f.eks 15 år etter fotografens død, 50 år etter at bildet er tatt.

Når det gjelder collage oppstår disse fragmentene i et nytt originalt uttrykk jfr gjengivelsen over til høyre, så er det ikke så mye et spørsmål om" hvor du tar det fra , men hvor du tar det til."

Ved bruk av skrevne tekster, f.eks wiki er creative commons systemet et alternativ som ivaretar ulike behov

Se mer info på:
http://lovdata.no/all/hl-19610512-002.html
http://creativecommons.org/license/?

Forøvrig sa den engelske dikteren T.S Eliot følgende: "Umodne diktere etterligner, modne diktere stjeler, dårligere diktere forringer det de tar, og gode diktere tar det til noe bedre, eller i det minste noe annerledes."
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar