lørdag 31. oktober 2009

Remix

Copyright- opphavsrett.

En collage er ofte sammensatt av ulike deler - og en kan stille seg spørsmålet om hvem som egentlig eier bildet.

Dette gjelder ikke bare billedkunst men også andre åndsverk som skrifter, kart , film . Et åndsverk kan defineres som et litterært , vitenskapelig eller kunstnerisk verk av enhver art. Den som skaper et åndsverk har opphavsrett til det, selv om det er laget i et arbeidforhold.
Opphavsretten for foto er f.eks 15 år etter fotografens død, 50 år etter at bildet er tatt.

Når det gjelder collage oppstår disse fragmentene i et nytt originalt uttrykk jfr gjengivelsen over til høyre, så er det ikke så mye et spørsmål om" hvor du tar det fra , men hvor du tar det til."

Ved bruk av skrevne tekster, f.eks wiki er creative commons systemet et alternativ som ivaretar ulike behov

Se mer info på:
http://lovdata.no/all/hl-19610512-002.html
http://creativecommons.org/license/?

Forøvrig sa den engelske dikteren T.S Eliot følgende: "Umodne diktere etterligner, modne diktere stjeler, dårligere diktere forringer det de tar, og gode diktere tar det til noe bedre, eller i det minste noe annerledes."




torsdag 22. oktober 2009

Mixed Media







Hva er Mixed media ?

Mixed media er et altomfattende , begrep og inkluderer også collage. I tillegg kan produktet ha en mer tredimensjonal eller annen uventet form. Det kan være en tradisjonell gjenstand som er forandret til et kunstnerisk uttrykk, eller motsatt. Her kan det brukes metall, tre, små figurer, stener og gamle gjenstander, i tilegg til tekstil og papir. I enkelte sammenhenger brukes det også hvor IKT er brukt i form av fotocollager, videoinstallasjoner/fremvisninger. I USA er det en meget populær uttrykksform.





"Altered books" er et eksempel på mixed media. En valgt bok gjenoppstår ved hjelp av collageteknikker som en helt ny bok - den kan følge et tema, og hver side oppstår som en slags overraskende collage. Her er et eksempel: Shakespears "Kjøpmannen i Venedig "( ikke gråt, slitt skoleutgave kjøpt på Fretex for kr 10) er blitt endret, men det er likevel noe av teksten som er blitt uthevet/stående igjen som en del av den nye collagen/endrede boken. Vi tar med oss det gamle og bringer det inn i det nye hvor den får et nytt uttrykk. Så kan vi jo spørre oss om det er bokens fremtid i vår IKT alder?

Hva er collage?

En forklaring på collage kan være at det kommer av ordet "collect" - altså , samle.
Alt er i grunnen tilatt å bruke i en collage , men det grunnleggende er jo papir i ulike former og kvaliteter, bilder, skrift, tekstil, tråd , avispapir, gamle boksider m.m.
Dette festes så på en bakgrunn, gjerne lag på lag, ev.overskrives/males slik at alle delene gjenoppstår som en ny, kunstnerisk uttrykksform.
Picasso , som prøvde det meste av teknikker, var en som brukte collage("papiers collès") som uttrykksform tidlig i sin karriere og lekte seg med avispapir, som inneholdt både verbale og visuelle assosiasjoner. En slags tidlig form av "sammensatte " tekster.

Collage

Collage1